Závazný slib vysoké kvality

12letá záruka na povrchové úpravy

Aby si obyvatelé mohli co nejdéle užívat mnoha výhod dřevěných oken a dveří, nabízíme novou koncepci kvality LONGLIFE s 12letou zárukou na povrchové úpravy.

Výběr dřeva, konstrukce, opatření nátěrem, přeprava a vestavba i údržba a ošetřování jsou součástí řetězce kvality, na kterém je koncepce LONGLIFE založená. Oproti zákonné záruce na povrchovou úpravu (např. 2 roky v Česku), prodlužujeme naši záruku s koncepcí LONGLIFE na 12 let.

Protože je kvalita dřevěných oken a dveří od počátku stanovená partnery koncepce LONGLIFE, stačí je kontrolovat pouze jednou ročně. V závislosti na stanovišti a stavebně technických údajích může dřevo případně vyžadovat doplňkové ošetření a údržbu. O to se rychle postará naše ošetřovací sada. Často však není vůbec zapotřebí. Stejně tak ve většině případů není zapotřebí ani údržbový nátěr.

Takto dlouhou záruku na povrchové úpravy můžeme poskytovat, protože sázíme na dva rozhodující faktory: jednak na kvalitu našich prémiových výrobků pro povrchové úpravy, jednak na profesionální a partnerskou spolupráci s uznávanými odbornými provozy na výrobu oken. Každý krok ve výrobě oken je prováděn v souladu s nejvyššími nároky a podle nejnovějších technických norem.

Výhody pro všechny zúčastněné

Abychom po celou dobu usnadňovali práci majitelům budov i výrobcům oken, optimalizovali jsme také používání koncepce LONGLIFE. Všichni partneři LONGLIFE a majitelé budov mají k dispozici digitální nástroj LONGLIFE. Ve vysoce moderním, počítačem podporovaném nástroji jsou prostřednictvím jediného kliknutí dostupné všechny důležité údaje. K automatickému zjištění třídy ochrany stačí jednoduše vyplnit kontrolní seznam k budově. Od toho se pak odvíjejí intervaly ošetřování a údržby. Výrobce oken má díky tomuto nástroji přehled o všech spravovaných budovách – a majiteli se plně automaticky připomínají opatření pro ošetřování oken. V tomto nástroji lze navíc velice snadno objednat materiál pro ošetřování.

Tři kroky k cíli
  • Prostřednictvím kontrolního seznamu se zjišťuje, do které třídy ochrany budova nebo objekt patří. Podle toho se pak vypočítají náklady na údržbu a servis.
  • V dokumentu registrace objektu jsou shrnuté všechny údaje.
  • Jsou-li dřevěná okna a vchodové dveře zabudovány správně, zapíše majitel budovy do nástroje LONGLIFE  aktuální datum – jako den zahájení 12leté záruky LONGLIFE na povrchové úpravy.

Nová koncepce LONGLIFE vyniká bezpečností, komfortem a kvalitou.

Jste výrobce oken

Jste developer